Γονιμοποίηση - σύλληψη

Η κατάσταση για την οποία ετοιμάζονται κάθε μήνα η μήτρα και το ωάριο είναι η εξής:
Το ωάριο έχει ληφθεί μετά από το σπάσιμο του ωοθυλακίου απ' τη σάλπιγγα. Απ' τη στιγμή αυτή μπορεί να γονιμοποιηθεί. Αν η γυναίκα έχει ολοκληρωμένη επαφή, χωρίς αντισύλληψη με τον άντρα, εισέρχονται στον κόλπο περίπου 200 εκατομμύρια σπερματοζωάρια .

Το καθένα απ' αυτά είναι ουσιαστικά μία μονοκύτταρη κεφαλή με 23 χρωμοσώματα και μία μικρή ουρά, η οποία τους επιτρέπει να κινούνται σχετικά γρήγορα 15 εκ. ανά ώρα.
Μέσω του τραχήλου της μήτρας εισέρχονται σ' αυτή και κατευθύνονται προς το ώριμο ωάριο. Ένα ώριμο ωάριο είναι 250.000 φορές μεγαλύτερο από το σπερματοζωάριο .

Για τη γονιμοποίηση του ωαρίου ( σύλληψη ) χρειάζεται ένα και μοναδικό σπερματοζωάριο . Γιατί λοιπόν αυτός ο τεράστιος αριθμός; Απλούστατα, επειδή αμέτρητα σπερματοζωάρια καταστρέφονται στις πτυχές και στις αυλακώσεις του κόλπου και του στομίου της μήτρας, και πολλά καταστρέφονται, γιατί δεν είναι βιώσιμα. Άλλα πνίγονται στις εκκρίσεις των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ένα μέρος απ' αυτά - αν το ωάριο δεν έχει φτάσει ακόμα στη μήτρα - κατευθύνονται προς την άλλη σάλπιγγα.

Τα σπερματοζωάρια δε ζουν παραπάνω από 48 ώρες, και πιθανόν ο χρόνος στον οποίο μπορούν να γονιμοποιήσουν το ωάριο να είναι πολύ μικρότερος. Το σπερματοζωάριο που φτάνει πρώτο στο ωάριο διαπερνά την εξωτερική μεμβράνη, αποβάλλει την άχρηστη πλέον ουρά και διεισδύει στο πρωτόπλασμα. Εκεί αναπτύσσεται μέχρι να γίνει τόσο μεγάλο, όσο ο και πυρήνας του ωαρίου, και μετά τον πλησιάζει και συγχωνεύεται μαζί του.

Το γονιμοποιημένο ωάριο εγκαθίσταται στην κοιλότητα της μήτρας κι αρχίζει η κατάτμηση του σε χρονικά διαστήματα περίπου 12 ωρών, χωρίς αρχικά ν' αυξάνεται ο όγκος του.
Κατά την διαδικασία της σύλληψης, κλείνουν οι πόροι της μεμβράνης του ωαρίου, κι έτσι όλα τα σπερματοζωάρια που ακολουθούν δεν μπορούν να την περάσουν. Η σύλληψη έγινε και αρχίζει η εγκυμοσύνη.

Ψαχνετε για

Πώς υπολογίζουμε τις γονιμες μερες